Siirry sisältöön

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten FoxDo Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja. Lisäksi selosteessa kerrotaan FoxDo-töiden tekijöiden ja muiden FoxDo Oy:n palvelu- ja tavarantoimittajien sekä muiden sidosryhmien hallintaan liittyvistä henkilötietojen käsittelystä.

Asiakkaan ja FoxDo-töiden tekijöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen FoxDo Oy:n palveluita.

 1. Rekisterinpitäjä

FoxDo Oy
Y-tunnus 2956854-8
Öljytie 154
04130 Sipoo

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Rami Saajoranta
Sähköposti: info@foxdo.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään FoxDo Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanihallintaan. FoxDo Oy:n palvelu toimii verkossa, ja sen käyttämiseksi on rekisteröidyttävä. Rekisteröityessään käyttäjä antaa käyttäjätunnuksena toimivan sähköpostiosoitteensa, ja luo itselleen salasanan. Käyttäjä vastaa itse oman salasanansa salassapidosta, ja vastaa sillä tapahtuneesta käytöstä.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakkuuden ylläpitämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen, tilausten hallintaan, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin, henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen sekä FoxDo Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Palvelun toteuttamiseen FoxDo Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

 1. Rekisterin tietosisältö ja säännölliset tietolähteet

Seuraavia tietoja voidaan kerätä:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
   • Henkilötunnus FoxDo-töiden tekijöiden tunnistamiseksi: Säilytysaika 2 vuotta viimeisimmästä tilauksesta, kalenterimerkinnästä tai rekisteröitymisestä.
   • Henkilötunnus FoxDo-asiakkaiden tunnistamiseksi: Säilytysaika 2 vuotta viimeisimmästä tilauksesta tai rekisteröitymisestä, jos tilauksia ei ole tehty.
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Laskutustiedot, kuten laskutusosoite ja töiden tekopaikan osoite
  • Käyttäjän lähettämät viestit ja kysymykset
  • Google- Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Tilaus- ja työhistoria, mm. tilatut palvelut ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten täsmennykset töiden sisältöön
  • Työmailla tapahtuneista laiminlyönneistä annetut huomautukset ja varoitukset
  • Arvostelut
  • Palvelun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Google Analyticsin ja Google Tag Managerin raportit

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista FoxDo Oy:n palveluita käytettäessä.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilökohtaisia tietojasi säilytämme vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja kirjanpidon toteuttamiseksi, sekä niiden asianmukaisen toteuttamisen todentamiseksi.

Järjestelmien lokitietoja ja varmuuskopioita otetaan ja säilytetään tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi, turvallisen toiminnan ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

 1. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille palvelun toteuttamiseksi. Tietoja välitämme seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Palvelun toteuttajalle tilauksen toteuttamiseen tarvittavat tiedot
 • Asiakkaalle palvelun toteuttajan yhteystiedot
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Tavarantoimittajille FoxDo-töiden tekijöiden tiedot sekä asiakkaan yhteystiedot tavarantoimitusta varten

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille, ja ilmoitamme näistä tietopyynnöistä myös asiakasta, mikäli se lain puitteissa on sallittua.

Tietoa ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

FoxDo-verkkopalvelu käyttää evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (local storage).

Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Näitä tekniikoita käytetään toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen ja kirjautumisen ylläpitämiseen. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

 1. Rekisterin suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy FoxDo Oy:n järjestelmiin hänestä tallennettuihin tietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi siltä osin, kun tietojen keruu on perustunut hänen suostumukseensa, tai mikäli tietoja ei tarvita kohdassa kolme kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Tietoja ei voida poistaa, mikäli FoxDo Oy:llä on laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja kirjanpidon toteuttamiseksi velvoite säilyttää tietoja.

Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä FoxDo Oy:n asiakaspalveluun, sähköposti: info@foxdo.fi

Tulemme pyytämään henkilöllisyytesi todentamista ennen kuin toteutamme edellä esitetyn mukaisen pyynnön. Tällä varmistamme, että rekisteröidyn tietoihin ei pääse käsiksi kuin rekisteröity itse.

Jos rekisteröity vastustaa tapaamme käsitellä hänen henkilötietojaan tai hänellä on valitettavaa, voi hän myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

 1. Muutokset

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen palvelun kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta. Jos tehtävät muutokset ovat olennaisia, niistä ilmoitetaan verkkosivustolla ja/tai olemalla yhteydessä rekisteröityyn muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Viimeksi päivitetty maaliskuussa 2024